Şartlar & Kurallar

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR
 2. urart.com.trve www.urart.com websitesi üzerinden faaliyetini yürüten KUZGUNCUK MAHALLESİ, PAŞALİMANI CADDESİ, NO: 118  ÜSKÜDAR /İSTANBUL/TÜRKİYE adresinde mukim URART EL SANATLARI PAZARLAMA TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ (“URART”)
 3. Satın alma amaçlı urart.com.trveya www.urart.com web sitesine üye olan kullanıcı
 4. KONU

İşbu Sözleşmenin konusu www.urart.com.tr ve www.urart.com internet siteleri üzerinden kullanıcıya ulaşabilme ve kullanıcının işbu internet sitelerinden istifade edebilme koşullarıdır.

 

 1. YÜKÜMLÜLÜKLER
 2. Kullanıcı, www.urart.com.tr ve/veya urart.com internet sitesine üye olurken vermiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu ve gerçeğe aykırı beyanlar nedeniyle URART’ın uğrayacağı zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu ve URART’ın tüm zararlarını tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, URART tarafından kendisine verilen kullanıcı adı/şifre vb kişiye özgü kullanıma ait verileri üçüncü kişilerle paylaşmayacağını, paylaştığı takdirde ortaya çıkabilecek tüm zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu ve bu konuda URART’dan herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, internet sitesini hukuk düzeni tarafından ön görülen meşru amaçlar için kullanacağını, aksi takdirde ortaya çıkabilecek zararlardan, hukuki ve cezai olarak kendisinin sorumlu olacağını taahhüt etmektedir. Kullanıcı, internet sitesinin faaliyetini ve hizmet sunmasını engelleyecek iş ve işlemlerde bulunamaz. Kullanıcı, www.urart.com.tr ve/veya www.urart.com internet sitesinin izinsiz kullanılmasından dolayı doğabilecek herhangi bir zarar nedeniyle URART’dan tazminat talep etmeyeceğini kabul beyan ve taahhüt etmiştir.
 3. Kullanıcı, urart.com.tr ve/veya www.urart.com internet sitesine üye olmakla ve/veya alışveriş yapmakla Türk Medeni Kanunu’nda yer alan ergin olma şartını – 18 (OnSekiz) Yaşını Doldurmuş Olmak- taşıdığını kabul ve beyan eder.
 4. Kullanıcı, urart.com.tr ve/veya www.urart.com internet sitesi üzerinden yapılan satışın/ alışverişin kişisel tüketim ve kullanım amaçlı ürün satışı olduğunu, internet sitesi üzerinden yapılan satışlarda uygulanan satış şartları, fiyatlar ve tüm uygulamaların internet sitesi üzerinden yapılacak satışlara özgü olduğunu ve URART’a ait hiçbir mağazada geçerli olmadığını kabul ve beyan eder.
 5. URART’ın her zaman tek taraflı olarak kullanıcının üyeliğini silme, faaliyetlerini dondurma, kullanıcıya ait belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Bu durumda URART’ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 6. urart.com.tr ve/veya www.urart.com internet adresine ilişkin fikri mülkiyet hakları ve tasarruf hakkı münhasıran URART’a aittir ve ilgili mevzuat gereğince korunmaktadır. Mevzuat gereğince münhasıran URART’a ait olan fikri mülkiyet hakları kullanıcı tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz.
 7. URART tarafından urart.com.tr ve/veya www.urart.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. URART kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. URART, üyenin www.urart.com.tr ve www.urart.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.
 8. Kullanıcı, URART EL SANATLARI PAZARLAMA TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ(“URART”) tarafından urart.com.tr ve www.urart.com web sitesi aracılığıyla temsil edilen markalarla ilgili satış, promosyon, pazarlama, reklam, indirim, tanıtım, bilgilendirme, kampanya vb diğer faydaların sunulması amaçlı kısa mesaj, e-posta, mektup ve telefon kanalları yoluyla tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 9. İşbu Üyelik Sözleşmesini kabul etmekle Kullanıcı, web sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metnini okuyup anlayarak kabul ettiğini, URART ile paylaştığı kişisel verilerinin ve özel nitelikteki kişisel verilerinin, Aydınlatma Metninde yer verilen amaç, kapsam ve şekilde URART tarafından işlenmesine açık rıza verdiğini ve yine kişisel verilerinin Aydınlatma Metninde açıklanan amaçlarla üçüncü kişilere aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini ve muvafakat ettiğini beyan ve kabul etmektedir.
 10. URART, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
 11. Taraflar, URART’a ait tüm bilgisayar ve defter kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK‘nın ilgili maddelerine uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
 12. DİĞER HÜKÜMLER

İşbu sözleşme kullanıcının üyeliğini iptal etmesi veya URART tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. URART, kullanıcının üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda kullanıcının üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm merci İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve icra daireleridir.

Kullanıcının, üyelik sözleşmesine onay vermesi sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelmektedir. İşbu sözleşme, kullanıcının üye olması anında akdedilmiş ve kullanıcı tarafından okunarak akdedilerek yürürlüğe girmiştir.